Tham luận hội thảo khoa học

Danh mục các bài tham luận - Kỷ yếu Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ - năm 2018

1. Huỳnh Lê Phượng Cơ. A Reflection on how to Enhance Student’s Learning Strategies in Academic Listening.

2. Lê Thị Ngọc Diệp. Teaching Quality from Feedback Analysis – A Case of Public Speaking Module in Foreign Languages Faculty at Van Lang University

3. Phạm Thị Thùy Trang. Rethinking Scaffolds for Academic Writing Courses at Van Lang University: What are the missing links?

4. Nguyễn Thanh Minh. Applying Critical Thinking Practices to Develop Critical Thinking of English Majors in Reading Classrooms at Van Lang University.

5. Trần Hoàng Anh & Phan Thị Ngọc Thạch. Chương trình tiếng Anh tổng quát: định hướng và kiến nghị - Đại học Văn Lang

6. Mai Thị Bạch Yến. Định hướng việc dạy tiếng Anh không chuyên tiếp cận môi trường làm việc.

7. Vương Thị Vân Anh. Những thuận lợi và khó khăn trong việc giảng dạy khối tiếng Anh tổng quát ở Đại học Văn Lang

8. Huỳnh Thị Như Duyên, Nguyễn Thị Yến Nhung, Huỳnh Ngọc Thanh, Phạm Thị Song Thuyết, Hồ Đình Văn. Đánh giá chương trình đào tạo tiếng Anh không chuyên ngành kỹ thuật K22-K23.

9. Võ Thị Duyên Anh & Trương Thị Như Ngọc. Đánh giá phân bổ thời lượng giản dạy đối với chương trình tiếng Anh không chuyên tại trường Đại học Văn Lang hiện nay. 

Xem tiếp...

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Phan Thế Hưng, M.A. in Applied Linguistics & Ph.D. in Linguistics 

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract 

To develop English programs, adminissters, language experts, and teachers are supposed to refer to the objectives of English teaching and learning in Vietnam, especially the need analysis of the society, the workforce as well as the learners. Today teaching and learning in class or on line also focus more on the application of digital technology, the Internet and its components in order to form suitable skills in the 21st century for both teachers and students. In other words, teachers of English are requested to update not only traditional teaching materials, but also find the appropriate strategies and methods to promote the way of teaching and learning in class and via the digital communication. The article spots these ideas with the hope that teachers can reflect their language teaching and find out some applicable methods and procedures so that both teachers and learners can be on the right track to the immediate objectives of teaching and learning English in Vietnam. 

Xem tiếp...

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG KỸ THUẬT NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM 1 VÀ NĂM 2 CỦA KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Th.S. Huỳnh Lê Phượng Cơ 

Khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Văn Lang

Abstract

When studying English, the listening skill is the most difficult to learners. There are many reasons why learners cannot understand the spoken text such as lack of background knowledge or listening strategies. The research focuses on finding the reasons that limit or obstruct the listening comprehension of the students at Faculty of Foreign Languages - Van Lang University and then suggests some teaching guides applying in the classroom to help students improve their listening skills. 

Xem tiếp...

TRANSLATION AND INTERPRETATION: BRANCHES OF STUDY

Do Phu Anh, M.A. in Applied Linguistics  

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University   

Abstract

Bài viết này là một cố gắng nhỏ nhằm khẳng định lại một nhận định khoa học dựa trên rất nhiều nghiên cứu về một ngành học mà hình như gần đây đang bị xem nhẹ: Dịch Thuật, bao gồm Biên Dịch và Phiên Dịch, là một ngành học thuật. Và giống như những ngành học thuật khác, Dịch Thuật có lịch sử hình thành và phát triển của mình và được tiếp cận bằng nhiều phương cách khoa học khác nhau. Biên Dịch và Phiên Dịch và chương trình giảng dạy những môn học này ở đại học phải được thiết kế một cách hệ thống và khoa học nhằm làm cho việc giảng dạy những môn học này đạt được hiệu quả mong muốn.

Xem tiếp...

FLIPPING THE CLASSROOM FOR INTERPRETATION COURSES AT TERTIARY LEVEL

Pham Thi Thuy Trang, M.A. in TESOL 

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

            Trong những năm gần đây, mô hình “Flipped Classroom (lớp học Đảo ngược) nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới giáo dục và đã được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các môn học, đặc biệt là các môn thuộc STEM (Khoa học, Kĩ thuật, Xây dựng và Toán học). Đây là mô hình đảo ngược của mô hình giáo dục truyền thống, nhấn mạnh tính cá nhân, giảm thời gian tiếp thu bị động, tăng thời gian đào sâu suy nghĩ, tăng khả năng làm việc nhóm và học tập tích cực. Với những ưu điểm trên, mô hình này đang dần được đưa vào sử dụng tại các trường đại học lớn ở hầu hết các chuyên ngành. Tuy nhiên,với bộ môn ngôn ngữ Anh, vẫn còn đang rất cần những nghiên cứu sâu hơn nữa trong việc ứng dụng mô hình trên vào việc giảng dạy các phân môn khác nhau, từ Ngữ học Dạy tiếng, Biên Phiên dịch , đến Phương pháp Giảng dạy. Với nỗ lực góp phần giải quyết các khó khăn trong việc giảng dạy bộ môn Phiên dịch tại đại học, bài báo cáo đưa ra mô hình gỉang dạy mới ứng dụng những tiêu chí của “Flipped Classroom”. Mô hình được đưa ra dựa trên những báo cáo khoa học có liên quan gần đây, và dựa trên kinh nghiệm thực tế ứng dụng mô hình này của người báo cáo. 

Xem tiếp...

Page 1 of 4

Go to top