Liên hệ

  • Về học vụ của sinh viên Ngôn Ngữ Anh:

Nguyễn Thị Khánh

Địa chỉ: Hub (tầng trệt), Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM

  • Về công tác quản lý sinh viên:

Nguyễn Thị Thanh Vân

Địa chỉ: Phòng 7.10 (tầng 7), Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028)71099249 

  • Về câu lạc bộ tiếng Anh (FOLA): 

Thầy Nguyễn Thanh Minh 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cao Thị Xuân Tú 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Điện thoại: (028)71099249 

  • Về học vụ Tổ Bộ Môn Tiếng Anh Không Chuyên:

Thầy Dương Ngọc Vĩnh Tiến

Email: tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top