Liên hệ

  • Về học vụ của sinh viên Ngôn Ngữ Anh:

Nguyễn Thị Khánh

Địa chỉ: Hub (tầng 2), Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM

  • Về công tác quản lý sinh viên:

Nguyễn Thị Thanh Vân

 Lê Thị Hồng Yến

Địa chỉ: Phòng 7.10 (tầng 7), Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028)71099249 

  • Về học vụ tổ bộ môn tiếng Anh không chuyên:

Phạm Thị Thu Hằng

Địa chỉ:  Phòng 5.04, Cơ sở 3, Tòa nhà hành chính LV, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

  • Về câu lạc bộ tiếng Anh (FOLA): 

Thầy Nguyễn Thanh Minh 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cao Thị Xuân Tú 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Điện thoại: (028)71099249 

 

Go to top