Câu lạc bộ Fola

FOLA là chữ viết tắt của Foreign Language. Bên cạnh các hoạt động thường niên như cuộc thi hùng biện tiếng Anh, tiếng Trung và Lễ hội Halloween, được xem là lễ hội truyền thống của Khoa, Câu lạc bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng tháng hoặc mỗi 2 tuần, tạo thêm cơ hội cho các bạn giao lưu, học hỏi, trau dồi khả năng Anh ngữ và Hoa ngữ. 

Trưởng ban:
ThS. Nguyễn Hồ Hưng Thịnh
Thành Viên:
ThS. Nguyễn Huy Cường
ThS. Nguyễn Ngọc Huy
ThS. Nguyễn Thị Hà
ThS. Vương Tuyết Kha
ThS. Nguyễn Hoàng Phan
ThS. Trần Thanh Phương
ThS. Ngô Nhật Phương Quỳnh
ThS. Đinh Huỳnh Mai Tú
ThS. Phan Thị Thùy Trang
ThS. Lê Ngọc Truyền
ThS. Nguyễn Ngọc Yến Hương
ThS. Trần Chí Minh
ThS. Nghệ Quí Linh
ThS. Võ Ngọc Thiên Phương

Go to top