Thông báo

121 Danh sách sinh viên thi môn Chinese 2, lần 1 HK2 (18-19) phòng máy CS3
122 Lịch thi HK2 Lần 1 & Lần 2 đã cập nhật tất cả phòng thi và Danh sách thi từ ngày 6.5.2019 đến 10.5.2019
123 Thông báo về việc di dời hoạt động đào tạo từ cơ sở 1 sang cơ sở 2 và 3
124 Thông báo v/v Nghỉ học Giáo dục quốc phòng vào ngày Chủ nhật 28/4/2019
125 Danh sách thi và Lịch thi cập nhật (Lần 1, Học kỳ 2, Năm học 2018-19)
126 Lịch thi Lần 1, Học kỳ 2, Năm học 2018-2019
127 Danh sách thi Giáo Dục Học Đại Cương, Speaking 2, Speaking 4
128 Thông báo nghỉ học Giáo dục Quốc phòng ngày 14/4/2019
129 Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2019
130 Kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm năm 2019"
131 Thông báo v/v Nhận bằng Tốt Nghiệp xét đợt tháng 3-2019
132 Thông báo Cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên Việt Nam - Phần Lan
133 Thông báo học Giáo dục Quốc phòng năm học 2018 - 2019 (đợt 2)
134 Thông báo về Kế hoạch ngày hội sinh viên Văn Lang
135 Thông báo về các trường hợp sv nộp học phí trể hạn do chuyển khoản vào các ngày 1/3 và 2/3
136 Thông báo v/v Hỗ trợ học phí Học kỳ 2 Năm học 2018-2019
137 Thông báo v/v Mở lớp học lại trong HK2 18-19 bổ sung: TRANSLATION3, INTERPRETATION 1, BUSINESS TRANSLATION
138 Thông báo về chương trình NCKH dành cho sinh viên “Vườn ươn Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ năm 2019”
139 Thông báo về Cuộc thi Tin học văn phòng MOSWC 2019
140 Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại U-crai-na năm 2019
141 Hướng dẫn sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
142 Thông báo mở lớp HK2 2019: METHODOLOGY 1, BUSINESS ENGLISH 2, PHONETICS 2, FRENCH 6, CHINESE 6
143 Danh sách sinh viên thi Lần 2 môn Tin học Căn bản, HK1 NH18-19
144 Danh sách sinh viên thi Tốt nghiệp các môn Lý luận Chính trị - ngày 20/01/2019
145 Thông báo mở các lớp học lại Listening1, Speaking1, Reading1, Writing1, Japanese1, Chinese1
146 Thông báo V/v Hủy nhóm học phần Giáo dục thể chất
147 Thư Ngỏ v/v Đóng góp chung tay vì cộng đồng
148 Thời Khóa Biểu HK2 NH18-19 chính thức sau khi sv K23, K24 đăng ký môn học & có điều chỉnh K21N2 + K21N4
149 Thông báo hủy lớp HK2 NH 2018-2019 K23
150 LỊCH THI + DANH SÁCH THI THCB (K24)_HK1 (18-19)_PM CS1

Page 5 of 13

Go to top