Thông báo

151 Thông báo dự kiến mở lớp các học phần HK1 dành cho sinh viên không đạt học lại ngay trong HK2 18-19
152 Thời Khóa Biểu gợi ý, HK2, NH2018-2019 dành cho sinh viên K24
153 Danh sách phòng thi Học kỳ 1 Năm học 2018-2019
154 Lịch thi HK1 NH 2018-2019 lần 1+ lần 2 cập nhật có điều chỉnh lịch thi của K21
155 Thông báo v/v điều chỉnh thời gian đăng ký học phần Giáo dục thể chất (cập nhật 10/12/2018)
156 Lịch thi Lần 1 & Lần 2, HK1 NH 2018-19 (đã cập nhật tất cả các học phần của các khóa)
157 Thông báo Thi tốt nghiệp lần 2 dành cho sinh viên K20
158 Thông tin học bổng Chương trình Finnish Pathway Program
159 Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục Thể chất & đăng ký Học phần bổ sung dành cho SV K23, K24
160 Thông báo v/v Đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019
161 Danh sách phòng thi, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
162 Lịch thi Lần 1 & Lần 2, HK1 NH 2018-19 (đợt từ 26/11đến 21/12/2018)
163 Thông báo v/v Sinh viên sử dụng phòng máy của trường để đăng ký môn học
164 Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2018-2019
165 Thông báo v/v thực hiện nội quy lớp học, tác phong và trang phục sinh viên
166 Thông báo Danh sách sinh viên thi đầu vào THCB, đợt 2 (PowerPoint)
167 Thông báo v/v Trả thẻ ngân hàng Vietcombank cho sinh viên tại Cơ sở 1
168 Thông báo và danh sách sinh viên thi Tốt nghiệp Lần 2 K20
169 Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 2019
170 Kế hoạch Giải Cờ vua đồng đội sinh viên Trường Đại học Văn Lang lần thứ 9 năm 2018
171 Danh sách sinh viên tham gia Khóa Luận Tốt Nghiệp 2018-2019
172 Danh sách sinh viên được hỗ trợ học phí, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
173 Thông báo v/v chụp bổ sung hình thẻ cho sinh viên K24
174 Kết quả thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị ngày 15/10/2018
175 Thông tin về việc trả thẻ Ngân hàng Vietcombank cho sinh viên cơ sở 1
176 Thông báo về việc hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2018 - 2019
177 Thông báo v/v Đăng ký làm Khóa Luận Tốt Nghiệp K21
178 Thông báo v/v Triển khai khám sức khỏe đầu năm của sinh viên K24
179 Sổ Tay Học Tập dành cho sinh viên K24N
180 Thông báo về Chương trình và Sơ đồ vị trí Lễ Khai Giảng NH 2018-2019 tại sân vận động Hoa Lư

Page 6 of 13

Go to top