Thông báo

151 Thông báo V/v Hủy nhóm học phần Giáo dục thể chất
152 Thư Ngỏ v/v Đóng góp chung tay vì cộng đồng
153 Thời Khóa Biểu HK2 NH18-19 chính thức sau khi sv K23, K24 đăng ký môn học & có điều chỉnh K21N2 + K21N4
154 Thông báo hủy lớp HK2 NH 2018-2019 K23
155 LỊCH THI + DANH SÁCH THI THCB (K24)_HK1 (18-19)_PM CS1
156 Thông báo dự kiến mở lớp các học phần HK1 dành cho sinh viên không đạt học lại ngay trong HK2 18-19
157 Thời Khóa Biểu gợi ý, HK2, NH2018-2019 dành cho sinh viên K24
158 Danh sách phòng thi Học kỳ 1 Năm học 2018-2019
159 Lịch thi HK1 NH 2018-2019 lần 1+ lần 2 cập nhật có điều chỉnh lịch thi của K21
160 Thông báo v/v điều chỉnh thời gian đăng ký học phần Giáo dục thể chất (cập nhật 10/12/2018)
161 Lịch thi Lần 1 & Lần 2, HK1 NH 2018-19 (đã cập nhật tất cả các học phần của các khóa)
162 Thông báo Thi tốt nghiệp lần 2 dành cho sinh viên K20
163 Thông tin học bổng Chương trình Finnish Pathway Program
164 Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục Thể chất & đăng ký Học phần bổ sung dành cho SV K23, K24
165 Thông báo v/v Đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019
166 Danh sách phòng thi, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
167 Lịch thi Lần 1 & Lần 2, HK1 NH 2018-19 (đợt từ 26/11đến 21/12/2018)
168 Thông báo v/v Sinh viên sử dụng phòng máy của trường để đăng ký môn học
169 Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2018-2019
170 Thông báo v/v thực hiện nội quy lớp học, tác phong và trang phục sinh viên
171 Thông báo Danh sách sinh viên thi đầu vào THCB, đợt 2 (PowerPoint)
172 Thông báo v/v Trả thẻ ngân hàng Vietcombank cho sinh viên tại Cơ sở 1
173 Thông báo và danh sách sinh viên thi Tốt nghiệp Lần 2 K20
174 Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 2019
175 Kế hoạch Giải Cờ vua đồng đội sinh viên Trường Đại học Văn Lang lần thứ 9 năm 2018
176 Danh sách sinh viên tham gia Khóa Luận Tốt Nghiệp 2018-2019
177 Danh sách sinh viên được hỗ trợ học phí, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
178 Thông báo v/v chụp bổ sung hình thẻ cho sinh viên K24
179 Kết quả thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị ngày 15/10/2018
180 Thông tin về việc trả thẻ Ngân hàng Vietcombank cho sinh viên cơ sở 1

Page 6 of 13

Go to top