Thông báo

181 Thông báo Lịch học Giáo dục Quốc phòng NH 2018-2019
182 Thông báo v/v Thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức Lễ Khai Giảng năm học 2018-2019
183 Thông báo v/v Hủy lớp Giáo Dục Thể Chất do không đủ lượng SV đăng ký
184 Thông báo cập nhật v/v Thi lại tốt nghiệp các môn lý luận chính trị, có điều chỉnh ngày thi là Thứ Bảy 06/10/2018
185 Kế hoạch đào tạo chi tiết Năm học 2018-2019 của từng Khóa.
186 Thông báo v/v Mở cửa phòng đọc sách tiếng Nhật và tự học dành cho sinh viên
187 Thông báo v/v học online Tin học cơ bản K24 và thi vòng 2 tin học cơ bản đầu khóa
188 Thông báo về cuộc thi Sáng tạo như Nguời Thụy Điển 2018 dành cho sinh viên Đại học Văn Lang
189 Thông tin bổ sung cho thông báo đăng ký môn học online ngày 14/9/2018
190 Thông tin về các khoản phí và lịch cố vấn học tập, HK1, NH 2018-2019
191 Thông báo về Chương trình học bổng dành cho sinh viên Văn Lang
192 Thông báo v/v Đăng ký Giáo dục thế chất (K23) và đăng ký môn học bổ sung
193 Thông báo v/v Tổ chức giảng dạy Tin học Căn bản cho sinh viên khóa 24
194 Thư của Hiệu Trưởng gửi sinh viên K23 về việc đóng học phí
195 Thông báo về Nội quy "Văn Hóa Ứng Xử Học Đường" của Khoa Ngoại ngữ
196 Thông báo v/v Đăng ký học lại, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
197 Thông báo về Buổi Sinh Hoạt Định Hướng, Năm học 2018-2019
198 Thông báo v/v Đăng ký môn học của sinh viên, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
199 Thông báo về Danh sách xử lý học tập của sinh viên
200 Thời Khóa Biểu, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
201 Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" năm học 2018-2019
202 Thông báo v/v Kiểm tra trình độ tin học cơ bản đầu khóa đối với K24
203 Lịch thi Học kỳ Hè 2018, Lần 2
204 Lịch học Giáo dục Quốc phòng, Đợt 2, dành cho sinh viên K23
205 Thông báo kiểm tra Tin học Căn bản đầu khóa dành cho sinh viên K24
206 Lịch thi học kỳ Hè, NH 2017-2018, Lần 1
207 Lịch thi Lần 2 các học phần chung, Học kỳ Hè đợt 1
208 Lịch học Giáo dục Quốc phòng của sinh viên K23
209 Lịch thi Học kỳ Hè, Học phần chung, Đợt 1, Năm học 2017-2018
210 Thông báo Lịch học Hè đợt 2, Năm học 2017-2018

Page 7 of 13

Go to top