Thông báo

181 Thông báo về việc hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2018 - 2019
182 Thông báo v/v Đăng ký làm Khóa Luận Tốt Nghiệp K21
183 Thông báo v/v Triển khai khám sức khỏe đầu năm của sinh viên K24
184 Sổ Tay Học Tập dành cho sinh viên K24N
185 Thông báo về Chương trình và Sơ đồ vị trí Lễ Khai Giảng NH 2018-2019 tại sân vận động Hoa Lư
186 Thông báo Lịch học Giáo dục Quốc phòng NH 2018-2019
187 Thông báo v/v Thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức Lễ Khai Giảng năm học 2018-2019
188 Thông báo v/v Hủy lớp Giáo Dục Thể Chất do không đủ lượng SV đăng ký
189 Thông báo cập nhật v/v Thi lại tốt nghiệp các môn lý luận chính trị, có điều chỉnh ngày thi là Thứ Bảy 06/10/2018
190 Kế hoạch đào tạo chi tiết Năm học 2018-2019 của từng Khóa.
191 Thông báo v/v Mở cửa phòng đọc sách tiếng Nhật và tự học dành cho sinh viên
192 Thông báo v/v học online Tin học cơ bản K24 và thi vòng 2 tin học cơ bản đầu khóa
193 Thông báo về cuộc thi Sáng tạo như Nguời Thụy Điển 2018 dành cho sinh viên Đại học Văn Lang
194 Thông tin bổ sung cho thông báo đăng ký môn học online ngày 14/9/2018
195 Thông tin về các khoản phí và lịch cố vấn học tập, HK1, NH 2018-2019
196 Thông báo về Chương trình học bổng dành cho sinh viên Văn Lang
197 Thông báo v/v Đăng ký Giáo dục thế chất (K23) và đăng ký môn học bổ sung
198 Thông báo v/v Tổ chức giảng dạy Tin học Căn bản cho sinh viên khóa 24
199 Thư của Hiệu Trưởng gửi sinh viên K23 về việc đóng học phí
200 Thông báo về Nội quy "Văn Hóa Ứng Xử Học Đường" của Khoa Ngoại ngữ
201 Thông báo v/v Đăng ký học lại, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
202 Thông báo về Buổi Sinh Hoạt Định Hướng, Năm học 2018-2019
203 Thông báo v/v Đăng ký môn học của sinh viên, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
204 Thông báo về Danh sách xử lý học tập của sinh viên
205 Thời Khóa Biểu, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019
206 Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" năm học 2018-2019
207 Thông báo v/v Kiểm tra trình độ tin học cơ bản đầu khóa đối với K24
208 Lịch thi Học kỳ Hè 2018, Lần 2
209 Lịch học Giáo dục Quốc phòng, Đợt 2, dành cho sinh viên K23
210 Thông báo kiểm tra Tin học Căn bản đầu khóa dành cho sinh viên K24

Page 7 of 13

Go to top