Thông báo

211 Lịch thi học kỳ Hè, NH 2017-2018, Lần 1
212 Lịch thi Lần 2 các học phần chung, Học kỳ Hè đợt 1
213 Lịch học Giáo dục Quốc phòng của sinh viên K23
214 Lịch thi Học kỳ Hè, Học phần chung, Đợt 1, Năm học 2017-2018
215 Thông báo Lịch học Hè đợt 2, Năm học 2017-2018
216 Thông báo v/v Chuẩn bị cho buổi Lễ Tốt Nghiệp 2018
217 Danh sách sinh viên được Tốt nghiệp và thời gian tổ chức Lễ Tốt Nghiệp tháng 7 năm 2018
218 Thông báo Học kỳ Hè (đợt 1), Năm học 2017-2018
219 Lịch học Học kỳ Hè 2017-2018, các học phần chung do Phòng Đào Tạo tổ chức
220 Thông báo v/v Mở lớp học Học kỳ Hè, Năm học 2017-2018
221 Thông tin về tuyến xe buýt 31 đặt trạm tại CS3 Đại học Văn Lang
222 Danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 5/6/2018 của K20 & K19
223 Thông báo lịch thi lần 2, Học kỳ 2, Năm học 2017-2018
224 Thông báo v/v tổ chức thi lại Tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị (đợt tháng 6/2018) cho sinh viên khóa 20 trở về trước (trừ K20A)
225 Thông báo khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2, Năm học 2017-2018
226 Thông báo v/v Nhận hỗ trợ học phí, Học kì 2, Năm học 2017-2018
227 Danh sách phòng thi K22, đợt thi lần 1, Học kỳ 2, NH 2017-2018
228 Danh sách phòng thi K21, đợt thi lần 1, Học kỳ 2, NH 2017-2018
229 Danh sách phòng thi K20, đợt thi lần 1, Học kỳ 2, NH 2017-2018
230 Danh sách phòng thi K23, đợt thi lần 1, Học kỳ 2, NH 2017-2018
231 Danh sách sinh viên K20 không được dự thi Tốt Nghiệp tháng 6/2018
232 Danh sách sinh viên K19, K20 được dự thi Tốt Nghiệp tháng 6/2018
233 Danh sách sinh viên K20 làm Khóa Luận Tốt Nghiệp
234 Lịch thi Học kỳ 2, Lần 1, Năm học 2017-2018
235 Phát động cuộc thi hưởng ứng Ngày hội Sống xanh Tp. HCM 2018
236 Lịch thi lại các môn Writing 5, Grammar 2, Interpretation 1
237 Kế hoạch cuộc thi "Giao thông xanh" dành cho sinh viên các khoa
238 Quy định v/v Bầu chọn sinh viên được khen thưởng và tham quan học tập tại Đền Hùng
239 Thông báo v/v Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học
240 Thông báo cuộc thi hùng biện tiếng Anh WINGS UP

Page 8 of 13

Go to top