Thông báo

211 Thông báo v/v Chuẩn bị cho buổi Lễ Tốt Nghiệp 2018
212 Danh sách sinh viên được Tốt nghiệp và thời gian tổ chức Lễ Tốt Nghiệp tháng 7 năm 2018
213 Thông báo Học kỳ Hè (đợt 1), Năm học 2017-2018
214 Lịch học Học kỳ Hè 2017-2018, các học phần chung do Phòng Đào Tạo tổ chức
215 Thông báo v/v Mở lớp học Học kỳ Hè, Năm học 2017-2018
216 Thông tin về tuyến xe buýt 31 đặt trạm tại CS3 Đại học Văn Lang
217 Danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 5/6/2018 của K20 & K19
218 Thông báo lịch thi lần 2, Học kỳ 2, Năm học 2017-2018
219 Thông báo v/v tổ chức thi lại Tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị (đợt tháng 6/2018) cho sinh viên khóa 20 trở về trước (trừ K20A)
220 Thông báo khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2, Năm học 2017-2018
221 Thông báo v/v Nhận hỗ trợ học phí, Học kì 2, Năm học 2017-2018
222 Danh sách phòng thi K22, đợt thi lần 1, Học kỳ 2, NH 2017-2018
223 Danh sách phòng thi K21, đợt thi lần 1, Học kỳ 2, NH 2017-2018
224 Danh sách phòng thi K20, đợt thi lần 1, Học kỳ 2, NH 2017-2018
225 Danh sách phòng thi K23, đợt thi lần 1, Học kỳ 2, NH 2017-2018
226 Danh sách sinh viên K20 không được dự thi Tốt Nghiệp tháng 6/2018
227 Danh sách sinh viên K19, K20 được dự thi Tốt Nghiệp tháng 6/2018
228 Danh sách sinh viên K20 làm Khóa Luận Tốt Nghiệp
229 Lịch thi Học kỳ 2, Lần 1, Năm học 2017-2018
230 Phát động cuộc thi hưởng ứng Ngày hội Sống xanh Tp. HCM 2018
231 Lịch thi lại các môn Writing 5, Grammar 2, Interpretation 1
232 Kế hoạch cuộc thi "Giao thông xanh" dành cho sinh viên các khoa
233 Quy định v/v Bầu chọn sinh viên được khen thưởng và tham quan học tập tại Đền Hùng
234 Thông báo v/v Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học
235 Thông báo cuộc thi hùng biện tiếng Anh WINGS UP
236 Kế hoạch di dời sang Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang
237 Kết quả thi Tốt nghiệp "Các môn lý luận chính trị" ngày 18/3/2018
238 Quyết định v/v Xét học bổng khuyến khích học tập, Học kỳ 2, Năm học 2017-2018
239 Danh sách cảnh báo kết quả học tập sinh viên K23, Học kỳ 1, Năm học 2017-2018
240 Thông báo v/v Điều chỉnh mức điểm rèn luyện xét học bổng và khen thưởng,Học kì 1, Năm học 2017-2018

Page 8 of 13

Go to top