Lịch thi Học kỳ 1, NH 2019-2020 (lần 1) cập nhật từ ngày 24.12.2019 đến ngày 06.01.2020

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

Lưu ý: Những học phần này Phòng Khảo Thí đã đưa lên  hệ thống Edusoft. Sinh viên truy cập vào trang online.vanlanguni.edu.vn để xem thời gian và phòng thi cụ thể.

 

 

 

Go to top