Thông báo v/v đăng ký và lịch thi Lần 2, học kỳ 1, năm học 2019-2020

Sinh viên xem thông báo và lịch đính kèm tại đây

và đăng ký thi lần 2 theo đường link https://forms.gle/wfB6qFUSVuUEMEsL6 

Lưu ý: Những học phần còn lại (thi sau tết) sẽ được cập nhật sau.

 

 

Go to top