Thông báo v/v Dời ngày tổ chức Workshop đào tạo Kỹ Năng Mềm

Thời điểm tổ chức Workshop theo dự kiến hiện tại rơi vào đợt thi cuối kỳ và thực tập tốt nghiệp nên số lượng sinh viên đăng ký quá ít so với số lượng mong đợi. Vì vậy, trung tâm Phát Triển Năng Lực sinh viên thông báo workshop ngày 25/12/2019 sẽ được dời lại vào một thời điểm thích hợp và sẽ có thông báo đến các bạn sinh viên sau.
 
 
Go to top