Thông báo đóng học phí học kì 2, năm học 2019-2020

Lưu ý: Sinh viên đóng tiền qua ngân hàng, phòng Kế Toán không thu tiền mặt (mục 4 trong thông báo đính kèm). Sinh viên cần ghi rõ Họ tên và Mã số sinh viên.

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top