Thông báo về lớp học và thi lấy giấy phép lái xe môtô hạng A1

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội khi tham gia giao thông, vì an toàn của sinh viên và những người xung quanh. Đồng thời, hưởng ứng năm an toàn giao thông Quốc gia, Đoàn Trường Đại học Văn Lang phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Thái Sơn tố chức học và thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1

Sinh viên xem thông báo đính kèm tại đây.

 

Go to top