CHÚC MỪNG 06 TÂN THẠC SĨ KHÓA ĐẦU TIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VLU

Ngày 13/04/2024, Viện Sau Đại học và Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Văn Lang tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn/Đề án Thạc sĩ Khóa 1 ngành Ngôn ngữ Anh. Các đề tài được đánh giá hấp dẫn thiết thực, với điểm số từ 7 - 8.3.
Các đề tài bảo vệ trong đợt tháng 04/2024 được xây dựng dựa trên 2 chủ đề chính, là ChatGPT và Mother Tongue:
???? Học viên Hồ Nguyễn Thái Oanh - Đề tài “Exploring Teachers' Perspectives on Using Al in IELTS Writing Grading”
???? Học viên Phạm Phan Việt Anh - Đề tài “Evaluating the Validity and Reliability of Teacher-Made Tests: A Case Study of Speaking Skills Course at Van Lang”
???? Học viên Phạm Khải Ca - Đề tài “ Exploring the Potential of ChatGPT for Translation Learning: A VLU Case Study”
???? Học viên Danh Thị Mỹ Châu - Đề tài “The Effects of Using ChatGPT on Writing Essays”
???? Học viên Phan Văn Giàu - Đề tài “Teachers' Perspectives on the Use of ChatGPT for Teaching Practices”
???? Học viên Nguyễn Thảo Phụng - Đề tài “The Role of Mother Tongue in the EFL Classroom: An Exploratory Study at VLU”
VANLANG NEWS chúc mừng các tân Thạc sĩ đầu tiên của ngành Ngôn ngữ Anh. Chúc các thân Thạc sĩ nhiều sức khỏe, tiếp tục theo đuổi ước mơ, đam mê của mình.
---------
Hình: Gia Thuận
 
 
 
 
 
 
Go to top