BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH NĂM 2024

Ngày 28/6/2024, 2 học viên cao học ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Văn Lang hoàn thành bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Thạc sĩ.
Đề tài luận văn tốt nghiệp “The effect of Cognitive Linguistics Approach in Teaching English Vocabulary” của học viên Nguyễn Ngọc Nga thực hiện xoay quanh những ảnh hưởng của phương pháp tiếp cận ngôn ngữ nhận thức đối với việc giảng dạy tiếng Anh. Học viên Nguyễn Ngọc Nga đã thực hiện kiểm tra tác động của phương pháp tiếp cận ngôn ngữ nhận thức trong việc dạy từ vựng Tiếng Anh tại một trường đại học công lập ở Việt Nam, thống kê hiệu quả của việc dạy từ vựng Tiếng Anh qua điểm số trước và sau khi làm kiểm tra. Từ quá trình nghiên cứu, học viên Ngọc Nga nhận thấy, cách tiếp cận của ngôn ngữ nhận thức có thể giúp học sinh hiểu và sử dụng từ vựng tốt hơn.
Với đề tài “Grammar Errors Made by English Major Sophomore in Writing Essay”, học viên Trần Hoàng Phúc mong muốn nghiên cứu, tìm ra các lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Từ những dữ liệu thu thập về nhận thức, thái độ và kinh nghiệm của sinh viên, học viên đã nghiên cứu sâu về mối tương quan giữa trình độ ngữ pháp và chất lượng bài của của viết, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các ý tưởng và trau dồi ngôn ngữ bằng cách xây dựng khối lượng từ vựng và rèn luyện ngữ pháp ở sinh viên.
Sau buổi bảo vệ, hội đồng nhận định cả 2 đề tài đều cho thấy sự nỗ lực của học viên, đáp ứng các yêu cầu cơ bản và thể hiện vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực trong đời sống. Từ nỗ lực của học viên, mức độ hoàn thiện của đề tài và những lý lẽ thuyết phục hội đồng trong quá trình phản biện, cả hai học viên Nguyễn Ngọc Nga và Trần Hoàng Phúc đều được hội đồng nhất trí thông qua với kết quả tích cực.
---------=
Tin: Khánh Linh Phạm
Hình: Minh Phú
 
 
 
 
Go to top