MỘT SỐ VẤN ĐỀ DỊCH VĂN THƠ LÝ TRẦN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ DỊCH VĂN THƠ LÝ TRẦN 

TS. Frank Gerke

Abstract:

In this paper the author describes the process of translation taking the translations of poems of the Ly Tran time as an example. This is a procedure which consists of several operations that penetrate each other and are regarded as basis of the intellectual knowledge and skill of the translator. In the beginning the translator has to prepare the necessary means of translation such as dictionaries, material about the history as well as the literature of the Ly Tran time.The translator should familiarize himself with the historical charactersitics of that time as well as he should read materials about the poets he is about to translate and the background of their poems respectively. Next the translator shall analyze the poems literarily. Duren the process of translation the translator will face problems, such as words or ideas that are hard to understand and therefore not easy to translate. It is the translator’s task to find ways to overcome these problems in order that in the end the reader will have at least a relatively perfect translation. 

 

Contents

Quy Trình Chuyển Ngữ Tác Phẩm

 1. Bối Cảnh Lịch Sử, Xã Hội Và Nền Văn Hóa Thơ Thiền Lý – Trần Việt Nam
 2. Xác định cần sử dụng những công cụ hỗ trợ việc dịch thơ thiền Lý – Trần
 3. Tác phẩm

3.1  Ví dụ thứ nhất về vấn đề chữ nghĩa và khái niệm

3.2  Một ví dụ về vấn đềvăn hóa

Kết Luận

 

References

Sách Tiếng Việt

 1. Đặng Thai Mai (1977), Mấy Điều Tâm Đắc Về Một Thời Đại Văn Học. Trong: Nguyễn Huệ Chi (Chủ biên), Thơ Văn Lý Trần, Tập I. (Xem 4.)
 2. Đoàn Trung Còn (2009), Phật Học Từ Điền. NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
 3. Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn – trên mạng: http://www.hanviet.org/
 4. Hoàng Phê (Chủ biên) (2006), Từ Điển Tiếng Việt. Viện Ngôn Ngữ Học. Trung Tâm Từ Điển Học. NXB Đà Nẵng.
 5. Nguyễn Duy (Chủ biên) (2005),Thơ Thiên Lý Trần. NXB Văn Hóa Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
 6. Nguyễn Huệ Chi (Chủ biên) (1977),Thơ Văn Lý Trần, Tập I. Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam. Viện Văn Học. NXB Khoa Học Xã Hội.
 7. Nguyễn Huệ Chi (Chủ biên) (1978), Thơ Văn Lý Trần, Tập III. Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam. Viện Văn Học. NXB Khoa Học Xã Hội.
 8. Trần Trọng Kim. (19647) Việt Nam Sử Lược. Tân Việt, Sài Gòn.

Sách Ngoại Văn

 1. 編寫組編(2003年)古代漢語詞典商務印書館。北京。(Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển.)
 2. Franke, Herbert / Trauzettel, Rolf (1968). Das chinesische Kaiserreich. Frankfurt a.M. (Lịch sử thời phong kiến Trung Quốc).
 3. Gerke, Frank (Hg.) (2013),Der Körper des Menschen gleicht einem Blitz. Zen-Gedichte und –Weissheiten aus Vietnam. edition pen Bd 7. Löcker Verlag, Wien. (Thân Như Điện Ảnh. Thơ Thiền Việt Nam).
 4. 老子(2008年),老子道德經注校釋/ (魏)王弼注;樓字烈校釋。中華書局,于北京。(Lão Tử Đạo Đức Kinh/ Vương Bật chú thích thời Triều Ngụy).
 5. 縮印本(1989年版)辭海。上海辭書出版社。(Từ Hải.)
 6. 許嘉璐(主編)/ 安平秋(副主編)(1991 - 2004),二十四史全譯(88冊)。世紀出版集團,漢語大詞典出版社,于上海。 (Nhị Thập Tứ Sử Toàn Dịch. 88 Tập)
 7. 許嘉璐(主編)/ 安平秋(副主編)(2004),二十四史全譯。宋史第11冊。世紀出版集團,漢語大詞典出版社,于上海。 (Nhị Thập Tứ Sử Toàn Dịch. Tống Sử Tập 11.)

 

Kênh tư vấn học tập

Lượt truy cập

849209
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tất cả
667
780
4145
849209

Your IP: 3.80.5.103
Server Time: 2021-06-24 22:40:56
Go to top