A SUGGESTED SPEAKING TEST FOR FIRST-YEAR STUDENTS

 Võ Thị Duyên Anh M.A., Trần Hoàng Anh M.A., Nguyễn Thị Thùy Dương B.A., Đỗ Thị Huyền B.A. , Phan Thị Ngọc Thạch M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

Abstract

Không thể phủ nhận rằng một trong những động lực để dạy và học tốt tiếng Anh trong môi trường Đại học là việc khảo thí theo đúng mục đích đã đề ra và phải tuân thủ quy trình khảo thí khả tín.

Dựa trên một số lí thuyết về Testing, trình độ đầu vào của sinh viên và giáo trình Business Plus Khóa 22 Không Chuyên Ngữ ở Đại Học Văn Lang, Nhóm viết đề tài này xin trình bày một quy trình thi kiểm tra nói giữa kỳ, bao gồm: cấu trúc, quy trình thi và chấm thi, tiêu chí và thang điểm, các đề xuất về việc chuẩn bị cho giám khảo cũng như bài kiểm tra minh họa cho quy trình trên.

Quy trình kiểm tra được đề xuất này có tính khả dụng (reliability) vì nó dựa trên mục đích đề thi. Cụ thể: việc gian lận trong kỳ thi rất khó diễn ra vì người thi không thể chuyển thông tin đề thi cho người kế tiếp, việc chấm thi cũng khách quan vì người chấm thi và người nói cùng với sinh viên là hai chủ thể khác nhau, quy trình thi rõ ràng và sinh viên đã được tiếp cận format đề thi trước quy trình thi. Tuy nhiên, đề thi cũng có một số nhược điểm về authenticity và hiệu ứng negative backwash. Cụ thể: (1) điều kiện thi với 2 giám khảo có một phần gây khó khăn cho công tác bố trí giảng viên chấm và (2) việc Sinh viên chỉ chú trọng luyện tập các kỹ năng/ dạng bài tập liên quan đến bài thi mà bỏ qua các kỹ năng nói khác. Những nhược điểm trên có thể phần nào được hạn chế nếu có sự sắp xếp luân phiên chấm thi giữa các giảng viên và việc giảng dạy kỹ năng nói phải được bao quát hơn trong toàn học kỳ, chỉ trú trọng đến kỹ năng thi vài tuần trước ngày thi.

Contents

1. The Test Situation

2. Rationale

3. Test Specifications

3.1 Operation

3.2. Structure

3.3. Critical Levels of Performance for passing grade

3.4 The marking criteria:

3.5 Scoring procedure

4. The Suggested Test

4.1. Student’s Test Paper

4.2. Questions and Topics for Interlocutor:

5. Administration Guidelines

6. Discussion

 

References

Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.

Brown, H. D., & Priyanvada, A. (2010). Language assessment: Principles and classroom practices. New York: Pearson.

Harris, D.P. 1968. Testing English as a second language. New York: McGraw Hill.

Hughes, A. (2003). Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

O’Neill, S. , & Gish, A. (2008). Teaching English as a second language. South Melbourne, Australia: Oxford University Press.

Go to top