TRANSLATION AND INTERPRETATION: BRANCHES OF STUDY

Do Phu Anh, M.A. in Applied Linguistics  

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University   

Abstract

Bài viết này là một cố gắng nhỏ nhằm khẳng định lại một nhận định khoa học dựa trên rất nhiều nghiên cứu về một ngành học mà hình như gần đây đang bị xem nhẹ: Dịch Thuật, bao gồm Biên Dịch và Phiên Dịch, là một ngành học thuật. Và giống như những ngành học thuật khác, Dịch Thuật có lịch sử hình thành và phát triển của mình và được tiếp cận bằng nhiều phương cách khoa học khác nhau. Biên Dịch và Phiên Dịch và chương trình giảng dạy những môn học này ở đại học phải được thiết kế một cách hệ thống và khoa học nhằm làm cho việc giảng dạy những môn học này đạt được hiệu quả mong muốn.

 

Contents

  1. A Brief History of Translation and Interpretation
  2. Different Approaches to Translation and Interpretation
  3. Qualifications a Translator or Interpreter Needs to Possess
  4. Ethics for Translators and Interpreters
  5. Conclusion

II.  The Role of Translation and Interpretation in the Modern World 

 

References

 

Gonzalez, R., Vasquez, V. and Mikkelson, H. (1991). Fundamentals of Court Interpretation: Theory, Policy and Practice. Durham, NC: Carolina Academic Press.

Jones, R. (1998). Conference Interpreting Explained. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.

Pardo, B. S. (2013) . Translation Studies: An Introduction to the History and Development of (Audiovidual) Translation. Revista de Lenguas Aplicadas.

Robinson, D. (2002). Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche (2nd Ed). Manchester, UK: St. Jerome Publishing.

Seleskovitch, D. (1978). Interpreting for International Conferences. Washington, DC: Pen & Booth.

Shiyab, S.M., & Rose, G,M., & House,J.,& Duval, J. (2010). Globalization and Aspects of Translation . Cambridge Scholars Publishing.

Truong, P. (2001). Giáo Khoa Căn Bản Môn Dịch. Natioal University HCMC Publishing House, Vietnam.

Go to top