Tham luận hội thảo khoa học

PASSIVE OR ACTIVE? DO YOU KNOW ENOUGH ABOUT YOUR STUDENTS?

Trương Thị Như Ngọc, M.A. in Applied Linguistics

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

Cách học và chiến lược học đóng vai trò quan trọng chính yếu trong việc học thành công một ngoại ngữ và khả năng học tập độc lập của người học. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu trong lĩnh vực này được thực hiện trên đối tượng người học đang học tập ở môi trường nước ngoài hơn là người học trong nước. Chính vì vậy, có rất nhiều giả định sai lầm đã đưa ra về cách học của người học Châu Á nói chung và người Việt nói riêng như người học rất thụ động hay có khuynh hướng làm việc nhóm,  học vẹt hay chỉ học thuộc lòng kiến thức. Nghiên cứu mở đầu này tìm hiểu ý kiến đánh giá của sinh viên năm nhất không chuyên ngành Tiếng Anh về cách học của họ có cho  là người học thụ động hay năng động và bước đầu tìm hiểu nguyên nhân của giả định về cách học của người học Châu Á. Kết quả thu được thông qua các buổi phỏng vấn với 30 sinh viên và bản khảo sát từ 90 sinh viên thuộc các ngành kĩ thuật cho thấy rằng bản tính nhút nhát và thái độ giữ thể diện là nguyên nhân khiến cho họ có vể thụ động. Kết quả nghiên cứu không cho thấy có môi quan hệ mang ý nghĩa thống kế giữa tính cách và sự thụ động của sinh viên trong lớp học. 

Xem tiếp...

THE REALITY OF TEACHING ENGLISH SPEAKING SKILL FOR BUSINESS STUDENTS AT VAN LANG UNIVERSITY (VLU)

Vuong Tran Gia Nhon M.A., Vo Thi Xuan Anh M.A., Pham Thi Hoai M.A., Le Huynh Ha Van M.A., Ha Thuy Uyen M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

Một trong những mục đích chính của việc dạy và học tiếng Anh là người học có thể nói Tiếng Anh một cách trôi chảy. Tuy nhiên, quá trình dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ và thuận lợi mà trái lại quá trình này lại lắm gian nan và đầy thử thách. Vì vậy, câu hỏi đặt ra: Vì sao nhiều sinh viên Văn Lang vẫn chưa thể nói tiếng Anh tốt? Để trả lời câu hỏi này, bài viết dưới đây muốn chỉ rõ: (1) thực trạng của việc giảng dạy kỹ năng nói Tiếng Anh tại trường đại học Văn Lang cũng như những khó khăn, trăn trở mà giảng viên gặp phải trong quá trình đứng lớp; (2) đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc khối ngành kinh tế tại trường Đại học Văn Lang.

Xem tiếp...

Page 6 of 11

Go to top