Tham luận hội thảo khoa học

 EFL LEARNERS DIFFICULTIES IN AND EXPECTATIONS OF ENGLISH GRAMMAR LEARNING

 Duc Thanh Hung Duong, B.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

Trong quá trình học Tiếng Anh, người học có xu hướng mắc phải khó khăn với cấu trúc ngữ pháp. Điển hình là họ hay mắc phải những lỗi ngữ pháp cơ bản trong quá trình sử dụng Tiếng Anh. Nhận thực được việc học ngôn ngữ chịu nhiều tác động từ các yếu tố cá nhân, liên kết, chiến thuật, tình cảm-thái độ, kiến thức và môi trường (individual, negotiation, tactical, affective, knowledge và environmental factors). Bài nghiên cứu này tập trung vào việc khai thác thông tin từ phía người học về khó khăn cũng như kỳ vọng của người học về việc dạy và học Ngữ Pháp. Cuộc khảo sát này được thực hiện tại Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Văn Lang, vào đầu học kỳ hai, năm học 2014-2015. Đối tượng khảo sát là 50 sinh viên năm nhất chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Kết quả khảo sát sau đó được trình bày dưới dạng thống kê mô tả, nhằm giúp người dạy và các đọc giả khác hình dung sơ lược về quan điểm của người học về các yếu tố có ảnh hưởng đến họ trong việc học Tiếng Anh, đồng thời giúp người dạy định hướng phương pháp dạy và học môn Ngữ Pháp.

Xem tiếp...

EVALUATING THE COURSE BOOK WORLD LINK 1 IN TEACHING AND STUDYING GENERAL ENGLISH AT VANLANG UNIVERSITY

Huynh Thi Nhu Duyen M.A., Huynh Ngoc Thanh  M.A.Pham Thi Song Thuyet  M.A.Ho Dinh Van  M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

 

Abstract

World Link 1 là quyển thứ 2 nằm trong series 4 quyển theo cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp của các tác giả Susan Stempleski, Nancy Douglas, James R. Morgan và Andy Curtis, nhà xuất bản Thomson Heinle. Việc lựa chọn World Link làm giáo trình chính để giảng dạy tiếng anh tổng quát cho sinh viên các khối ngành kỹ thuât đã được thực hiện tại đại học Văn Lang từ năm 2011. Nhìn lại quá trình này nhằm đánh giá những khó khăn, thuận lợi để từ đó có những điều chỉnh phù hợp là việc làm thiết thực và vô cùng cần thiết. Đó cũng là mục tiêu chính của bài tham

luận này. Cụ thể, bài viết này sẽ phân tích sơ lược cấu trúc và nội dung của giáo trình World Link 1, cũng như sự phù hợp của giáo trình này với thực tiễn giảng dạy tại đại học Văn Lang, từ đó đưa ra những đề xuất và giải pháp nhằm cải thiện phương pháp giảng dạy.

Xem tiếp...

Page 9 of 11

Go to top