Tham luận hội thảo khoa học

TRANSLATION AND INTERPRETATION: BRANCHES OF STUDY

Do Phu Anh, M.A. in Applied Linguistics  

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University   

Abstract

Bài viết này là một cố gắng nhỏ nhằm khẳng định lại một nhận định khoa học dựa trên rất nhiều nghiên cứu về một ngành học mà hình như gần đây đang bị xem nhẹ: Dịch Thuật, bao gồm Biên Dịch và Phiên Dịch, là một ngành học thuật. Và giống như những ngành học thuật khác, Dịch Thuật có lịch sử hình thành và phát triển của mình và được tiếp cận bằng nhiều phương cách khoa học khác nhau. Biên Dịch và Phiên Dịch và chương trình giảng dạy những môn học này ở đại học phải được thiết kế một cách hệ thống và khoa học nhằm làm cho việc giảng dạy những môn học này đạt được hiệu quả mong muốn.

Xem tiếp...

FLIPPING THE CLASSROOM FOR INTERPRETATION COURSES AT TERTIARY LEVEL

Pham Thi Thuy Trang, M.A. in TESOL 

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

            Trong những năm gần đây, mô hình “Flipped Classroom (lớp học Đảo ngược) nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới giáo dục và đã được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các môn học, đặc biệt là các môn thuộc STEM (Khoa học, Kĩ thuật, Xây dựng và Toán học). Đây là mô hình đảo ngược của mô hình giáo dục truyền thống, nhấn mạnh tính cá nhân, giảm thời gian tiếp thu bị động, tăng thời gian đào sâu suy nghĩ, tăng khả năng làm việc nhóm và học tập tích cực. Với những ưu điểm trên, mô hình này đang dần được đưa vào sử dụng tại các trường đại học lớn ở hầu hết các chuyên ngành. Tuy nhiên,với bộ môn ngôn ngữ Anh, vẫn còn đang rất cần những nghiên cứu sâu hơn nữa trong việc ứng dụng mô hình trên vào việc giảng dạy các phân môn khác nhau, từ Ngữ học Dạy tiếng, Biên Phiên dịch , đến Phương pháp Giảng dạy. Với nỗ lực góp phần giải quyết các khó khăn trong việc giảng dạy bộ môn Phiên dịch tại đại học, bài báo cáo đưa ra mô hình gỉang dạy mới ứng dụng những tiêu chí của “Flipped Classroom”. Mô hình được đưa ra dựa trên những báo cáo khoa học có liên quan gần đây, và dựa trên kinh nghiệm thực tế ứng dụng mô hình này của người báo cáo. 

Xem tiếp...

Page 4 of 11

Go to top