Trần Thị Ngọc Linh

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Speaking, Listening


Học vấn

NCS ngành Phương pháp giảng dạy, Đại học NN Huế, ĐH Huế.

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Victoria, Australia.

Thạc sĩ QTKD, Đại học Mở , Malaysia. 

Quá trình công tác

2004-2006: Giảng dạy tiếng Anh tại trường ĐH Bình Dương.

2007-10/2017: Giảng dạy tiếng Anh tại trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM và ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
11/2017-nay: Công tác tại trường Đại học Văn Lang. 

1996-2013 Thỉnh giảng tại các trường Đại học KHXH&NV, Đại học Hàng Hải, Anh Văn Hội Việt Mỹ.  

Nghiên cứu khoa học

Factors that limit the efficiency of learner centered approach at Hutech: Đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ hai.

 

 

 

 

 

Go to top