Cẩm nang sinh viên & Sổ tay học tập

1. CẨM NANG SINH VIÊN 

Cẩm nang Sinh viên là ấn phẩm phát hành hằng năm của Trường Đại học Văn Lang, do Phòng Tuyển sinh biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích giúp sinh viên tìm hiểu tổng quan về Trường, những chỉ dẫn về quá trình học tập và rèn luyện, về đời sống sinh viên, chính sách hỗ trợ sinh viên, từ đó, giúp các bạn có thông tin để hòa nhập nhanh hơn vào cộng đồng sinh viên Văn Lang. 

Nhà trường sẽ gửi Cẩm nang Sinh viên đến sinh viên vào đầu năm nhất, để các bạn sử dụng trong toàn khóa học. Mỗi năm, cuốn sổ nhỏ này được biên tập, bổ sung những nội dung mới. 

Giới thiệu các phiên bản Cẩm nang Sinh viên cập nhật qua các năm:

STT

Tên cẩm nang

Tải về

1

Cẩm nang sinh viên - năm 2022

Tải về

2 Cẩm nang sinh viên - năm 2021 Tải về
3 Cẩm nang sinh viên - năm 2020 Tải về
4 Cẩm nang sinh viên - năm 2019 Tải về
5 Cẩm nang sinh viên - năm 2018 Tải về
6 Cẩm nang sinh viên - năm 2017 Tải về
7 Cẩm nang sinh viên - năm 2016 Tải về
8 Cẩm nang sinh viên - năm 2015 Tải về
9 Cẩm nang sinh viên - năm 2014 Tải về
10 Cẩm nang sinh viên - năm 2013 Tải về
11 Cẩm nang sinh viên - năm 2012 Tải về
12 Cẩm nang sinh viên - năm 2011 Tải về
STT  SỔ TAY HỌC TẬP  Tải về
1 Sổ tay học tập dành cho sinh viên  K26 Tải về
2 Sổ tay học tập dành cho sinh viên  K25 Tải về
3 Sổ tay học tập dành cho sinh viên  K24 Tải về
4 Sổ tay học tập dành cho sinh viên  K23 Tải về

 

Go to top