Menu

Thông báo

1 Danh sách Cố vấn Học tập và lịch trực Cố vấn Học tập, năm học 2020-2021
2 Thông báo v/v tổ chức kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020
3 Thông tin về Khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (K23N)
4 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt định hướng các Khóa 23, 24, 25, 26 - Năm học 2020-2021
5 Quy định hoạt động Quỹ khuyến học - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Văn Lang
6 Thông tin về chuỗi workshop tại trung tâm Anh ngữ WESET
7 Thông báo v/v Đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (HK201).
8 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 – 2021
9 Thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 – 2021"
10 Thư mời tham dự buổi Hội thảo tư vấn chương trình MA TESOL
11 Thông báo v/v điều chỉnh điều kiện tiên quyết một số học phần thuộc CTĐT K24, 25
12 Thông tin về Khóa học hè Online, do Trường Đại học Ural Federal University (Nga) tổ chức
13 Thông báo về lớp học và thi lấy giấy phép lái xe môtô hạng A1
14 Thông báo điều chỉnh thời gian đánh giá điểm rèn luyện, học kỳ 2, năm học 2019-2020
15 Thông báo về việc Đăng ký bổ sung và lùi thời gian tổ chức thi Lần 2 (thi lại, thi cải thiện) HK1, NH2019-2020
16 Thông báo v/v xem tài liệu môn học và đề thi - đáp án học kỳ 2, năm học 2019-2020
17 Thông báo v/v Triển khai đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ 192 và thông tin hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện
18 Thông báo v/v hthp chia sẻ khó khăn đối với sinh viên gia hạn học phí trước ngày 31/3/2020 và đóng học phí 06/4/2020 - 05/5/2020
19 Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành K24
20 Thông báo về Cuộc thi "Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Văn Lang - mùa 2"
21 Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đóng học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020
22 Hướng dẫn sinh viên thực hiện thông báo số 369/TB-ĐHVL về việc hỗ trợ học phí và chia sẻ khó khăn với sinh viên
23 Thông báo v/v Hỗ trợ học phí và chia sẻ khó khăn với sinh viên trong điều kiện học tập và ứng phó với dịch bệnh Covid-19
24 Thông báo v/v Tạm dừng tập trung học tập từ 16/3/2020 đến hết 29/3/2020
25 Thông báo v/v tổ chức cho sinh viên chọn phương án học tập trong điều kiện ứng phó dịch bệnh Covid-19
26 Thông báo điều chỉnh Phương án Giảng dạy & Học tập từ ngày 09/3/2020 - 14/3/2020
27 Thông báo v/v Tiếp tục tạm dừng tập trung học tập từ 02/3/2020 đến hết 08/3/2020
28 Thông báo v/v điều chỉnh thời gian đóng học phí học kỳ 2, năm học 2019 -2020
29 Thông báo v/v điều chỉnh điều kiện xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí của sinh viên năm học 2019-2020 và các năm học sau
30 Thông báo v/v Triển khai Thời Khóa Biểu, Học kỳ 2, Năm học 2019-2020

Page 1 of 13

Go to top