Thông báo

1 Thông báo v/v điều chỉnh điều kiện tiên quyết một số học phần thuộc CTĐT K24, 25
2 Thông tin về Khóa học hè Online, do Trường Đại học Ural Federal University (Nga) tổ chức
3 Thông báo về lớp học và thi lấy giấy phép lái xe môtô hạng A1
4 Thông báo điều chỉnh thời gian đánh giá điểm rèn luyện, học kỳ 2, năm học 2019-2020
5 Thông báo về việc Đăng ký bổ sung và lùi thời gian tổ chức thi Lần 2 (thi lại, thi cải thiện) HK1, NH2019-2020
6 Thông báo v/v xem tài liệu môn học và đề thi - đáp án học kỳ 2, năm học 2019-2020
7 Thông báo v/v Triển khai đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ 192 và thông tin hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện
8 Thông báo v/v hthp chia sẻ khó khăn đối với sinh viên gia hạn học phí trước ngày 31/3/2020 và đóng học phí 06/4/2020 - 05/5/2020
9 Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành K24
10 Thông báo về Cuộc thi "Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Văn Lang - mùa 2"
11 Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đóng học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020
12 Hướng dẫn sinh viên thực hiện thông báo số 369/TB-ĐHVL về việc hỗ trợ học phí và chia sẻ khó khăn với sinh viên
13 Thông báo v/v Hỗ trợ học phí và chia sẻ khó khăn với sinh viên trong điều kiện học tập và ứng phó với dịch bệnh Covid-19
14 Thông báo v/v Tạm dừng tập trung học tập từ 16/3/2020 đến hết 29/3/2020
15 Thông báo v/v tổ chức cho sinh viên chọn phương án học tập trong điều kiện ứng phó dịch bệnh Covid-19
16 Thông báo điều chỉnh Phương án Giảng dạy & Học tập từ ngày 09/3/2020 - 14/3/2020
17 Thông báo v/v Tiếp tục tạm dừng tập trung học tập từ 02/3/2020 đến hết 08/3/2020
18 Thông báo v/v điều chỉnh thời gian đóng học phí học kỳ 2, năm học 2019 -2020
19 Thông báo v/v điều chỉnh điều kiện xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí của sinh viên năm học 2019-2020 và các năm học sau
20 Thông báo v/v Triển khai Thời Khóa Biểu, Học kỳ 2, Năm học 2019-2020
21 Danh sách sinh viên được xét Tốt nghiệp đợt tháng 1/2020
22 Thông báo khẩn v/v tự học có hướng dẫn trong tuần từ 10/2 đến 15/2 & dời lịch thi lần 2
23 Thông báo lịch thi lần 2 (cập nhật), học kỳ 1, năm học 2019-2020
24 Thông báo về việc nghỉ học trong tuần từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020
25 Lịch thi lần 2, học kỳ 1, năm học 2019-2020 (cập nhật các môn thi sau Tết)
26 Thông báo đóng học phí học kì 2, năm học 2019-2020
27 Kế hoạch chiến lược Đại học Văn Lang giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2025
28 Thông báo kết quả đăng ký học phần HK192 và xử lý các nhóm/lớp không đủ điều kiện mở lớp
29 Thông báo v/v ban hành kế hoạch đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2019-2020
30 Thông báo về việc điều chỉnh hỗ trợ học phí học kì 1, năm học 2019-2020

Page 1 of 13

Go to top