Thông báo

1 Danh sách thực tập sư phạm Khóa 23
2 Thông báo v/v Thực tập của sinh viên Khóa 23
3 Thông báo về cuộc thi: “HSBC BUSINESS CASE COMPETITION 2021”
4 Ngày hội việc làm - Job Fair 2020
5 Thông tin về cuộc thi The 2021 Asian English Olympics
6 Thông báo đăng ký kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021
7 Các chương trình ưu đãi học phí nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của trung tâm Anh ngữ WESET
8 Thư mời tham dự Chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Sự kiện WHISE từ 16 - 21/11/2020
9 Thông báo về Chuỗi Workshop: Secret of Cracking the IELTS test
10 Danh sách Cố vấn Học tập và lịch trực Cố vấn Học tập, năm học 2020-2021
11 Thông báo v/v tổ chức kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020
12 Thông tin về Khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (K23N)
13 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt định hướng các Khóa 23, 24, 25, 26 - Năm học 2020-2021
14 Quy định hoạt động Quỹ khuyến học - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Văn Lang
15 Thông tin về chuỗi workshop tại trung tâm Anh ngữ WESET
16 Thông báo v/v Đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (HK201).
17 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 – 2021
18 Thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 – 2021"
19 Thư mời tham dự buổi Hội thảo tư vấn chương trình MA TESOL
20 Thông báo v/v điều chỉnh điều kiện tiên quyết một số học phần thuộc CTĐT K24, 25
21 Thông tin về Khóa học hè Online, do Trường Đại học Ural Federal University (Nga) tổ chức
22 Thông báo về lớp học và thi lấy giấy phép lái xe môtô hạng A1
23 Thông báo điều chỉnh thời gian đánh giá điểm rèn luyện, học kỳ 2, năm học 2019-2020
24 Thông báo về việc Đăng ký bổ sung và lùi thời gian tổ chức thi Lần 2 (thi lại, thi cải thiện) HK1, NH2019-2020
25 Thông báo v/v xem tài liệu môn học và đề thi - đáp án học kỳ 2, năm học 2019-2020
26 Thông báo v/v Triển khai đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ 192 và thông tin hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện
27 Thông báo v/v hthp chia sẻ khó khăn đối với sinh viên gia hạn học phí trước ngày 31/3/2020 và đóng học phí 06/4/2020 - 05/5/2020
28 Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành K24
29 Thông báo về Cuộc thi "Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Văn Lang - mùa 2"
30 Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đóng học phí sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020

Page 1 of 13

Go to top