Chương trình đào tạo Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

CÁC MẪU VĂN BẢN


 Từ năm 2021, Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh theo quyết định số 85/QĐ/VL-HĐT do Chủ tịch Hội đồng Trường ký ngày 25/6/2021.

Thông tin liên hệ:

- Facebook: https://www.facebook.com/sdhnna

PGS. TS. Phạm Vũ Phi HổPhó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Vũ Phi Hổ - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0909850699

 

 

Go to top