Liên hệ

  • Về học vụ của sinh viên Ngôn Ngữ Anh:

Nguyễn Thị Khánh

Địa chỉ: Hub (tầng 2), Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM

  • Về công tác hành chính:

 Lê Thị Hồng Yến

 Phạm Thị Phương Thảo

Địa chỉ: Phòng 7.10 (tầng 7), Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028)71099249 

  • Về công tác quản lý sinh viên:

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân

Địa chỉ: Phòng 7.10 (tầng 7), Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028)71099249 

  • Về câu lạc bộ FOLA: 

Thầy Nguyễn Ngọc Huy 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top