Quá trình hình thành & phát triển

A.   Ý TƯỞNG THÀNH LẬP - TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

- Thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của Trường về đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và đất nước có chất lượng theo phương châm: ĐẠO ĐỨC- Ý CHÍ- SÁNG TẠO.

- Ý tưởng thành lập của Khoa xuyên suốt với chỉ đạo của trường Đại học Văn Lang ngay từ ban đầu đã chú trọng 2 công cụ Ngoại Ngữ và Tin Học là 2 mũi nhọn để phấn đấu. Mục tiêu đào tạo của Khoa là nhằm đạo tạo nguồn nhân lực ngành ngôn ngữ Anh có định hướng nghề nghiệp rõ ràng với 2 chuyên ngành chính: Tiếng Anh Thương MạiTiếng Anh Giảng Dạy.

B. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

- Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký quyết định số 71/TTG ngày 27/01/1995 cho phép thành lập trường và Bộ trưởng Giáo Dục & Đào Tạo Trần Hoàng Quân ký quyết định số 1216/GD-ĐT ngày 05/04/1995 cho phép trường Đại học Văn Lang chính thức hoạt động.

- Trên cơ sở đó, trường đã được Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ra quyết định thành lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Hiệu để triển khai các bước hoạt động. Trước tiên, Trường tổ chức lễ ra mắt tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/04/1995, nhân ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương (Mồng 10 tháng 3 năm Ất Hợi), Sau đóvào ngày 17/09/1995 Trường tổ chức Lễ Khai Giảng Khóa 1 (Niên khóa 1995-1996) tại Trường Hành Chính Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng trường, các Khoa, Phòng Ban, Trung Tâm... cũng lần lượt được Trường ra quyết định thành lập để kịp triển khai công tác đào tạo và quản lý đào tạo cho Khóa 1 trong đó có Khoa Ngoại Ngữ.

- Khoa Ngoại Ngữ và Trung Tâm Ngoại Ngữ cũng đã được thành lập để phục vụ việc đào tạo tiếng Anh cho trường, Phó Tiến Sĩ Phạm Khắc Chi, hiệu trưởng đầu tiên của trường đã ra quyết định thành lập Khoa Ngoại Ngữ và bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Tâm vào chức vụ Trưởng Khoa theo Quyết định số 47/TCCB ngày 10/08/1995. Sau đó, Hiệu trưởng lại ký tiếp Quyết định thành lập Trung Tâm Ngoại Ngữ số 261/VL/TCCB ngày 21/10/1996 và cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Tâm vào chức vụ Giám đốc Trung Tâm với Quyết định số 263/VL/TCCB ngày 23/10/1996. Như vậy ngay từ Khóa 1 năm học 1995-1996, Trung Tâm Ngoại Ngữ nằm trong sự quản lý của Khoa Ngoại Ngữ vớ sự phân công chức năng đào tạo khác nhau:

  + Trung Tâm Ngoại Ngữ đào tạo tiếng Anh không chuyên, hệ chính quy tập trung và bốn thứ Tiếng Anh- Pháp- Trung- Nhật thuộc hệ giáo dục thường xuyên.

  + Khoa Ngoại Ngữ đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ, hệ chính quy tập trung và các sinh ngữ phụ bắt buộc như Pháp- Trung- Nhật cho các cử nhân tiếng Anh

- Kết thúc đợt tuyển sinh Khóa 1, Đại học Văn Lang đã tiếp nhận 4569 sinh viên, con số trên đã được phân bổ về các Khoa đào tạo. Riêng Khoa Ngoại Ngữ đã tiếp nhận 390 sinh viên năm 1 để đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ, cử nhân ngành ngôn ngữ Anh và Trung Tâm Ngoại Ngữ tiếp nhận 4179 sinh viên để đào tạo tiếng Anh không chuyên cho toàn trường. Cả hai hình thức đào tạo trên đều do Khoa Ngoại Ngữ quản lý. Do đó, đây là một thách thức lớn mà Khoa Ngoại Ngữ phải đảm đương trong những ngày đầu khắc nghiệt vì trường mới thành lập và Khoa Ngoại Ngữ còn đang trong tiến trình hoàn thiện và phát triển. Tuy nhiên, trong khó khăn vẫn có thuận lợi, đó là Ban Chủ Nhiệm Khoa và Trung Tâm Ngoại Ngữ đều là những người có chuyên môn và kinh nghiệm về ngoại ngữ. Cùng với tâm huyết và nhiệt tình, họ xuất thân từ 2 trường ngoại ngữ lớn và danh tiếng lúc bấy giờ (Trường Ngoại Ngữ Sepzone và Nguyễn Du Sài Gòn). Nhờ vậy, Khóa 1 của trường Đại học Văn Lang được kế thừa lực lượng giảng viên của 2 trường trên nên công tác đào tạo vẫn ổn định cho 4179 sinh viên của toàn trường mà Khoa Ngoại Ngữ đảm trách. Đây là điều mà ít ai ở đại học Văn Lang biết về nỗ lực và khó khăn của khoa Ngoại Ngữ ngay từ những năm đầu tiên.

C. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy.

- Chuẩn bị chương trình đào tạo, giáo trình, và lực lượng giảng viên.

- Chuẩn bị cán bộ quản lý đào tạo Khoa, v.v.

- Chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Khóa 1 để đào tạo. 

 


 TÓM LƯỢC CÁC THỜI KỲ

I. THỜI KỲ BAN ĐẦU 

Khoa Ngoại Ngữ quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ 

  • CƠ CẤU CỦA KHOA NGOẠI NGỮ:

Cơ Cấu Tổ Chức

II. THỜI KỲ TIẾP THEO

Khoa Ngoại Ngữ và Trung Tâm Ngoại Ngữ tách riêng (Khoa Ngoại Ngữ chỉ còn đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ và các sinh ngữ phụ)

  • CƠ CẤU CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ: 

III. THỜI KỲ TỪ THÁNG 3/2008 ĐẾN THÁNG 4/2016

Khoa Ngoại Ngữ, Trung Tâm Ngoại Ngữ tách riêng và Trường thành lập Tổ Bộ Môn Anh Văn đào tạo tiếng Anh không chuyên:

  • KHOA NGOẠI NGỮ: Đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ  và các sinh ngữ phụ hệ chính quy tập trung.
  • TỔ BỘ MÔN ANH VĂN: Đào tạo tiếng Anh không chuyên (Anh Văn cơ bản) thay cho Trung Tâm Ngoại Ngữ trước đây.
  • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ: Đào tạo tiếng Anh phục vụ sinh viên các khoa có nhu cầu. 

 


 

BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA & TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

I. THỜI KỲ BAN ĐẦU (1995-1997)

Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ:

Khoa Trưởng:

Ông NGUYỄN ĐẮC TÂM

Phó Khoa:

Ông TRƯƠNG VĂN THUẬN

Ông LÂM HỮU TÀI

Chủ Nhiệm Bộ Môn:

Ông LÂM HỮU TÀI (Hán Văn)

Bà  HỒ THỊ NGUYỆT (Anh Văn)

Ông LÊ VĂN THÀI (Anh Văn chuyên ngành)

Ông MÃ THÀNH CÔNG (Pháp Văn)       

Khối Điều Hành:

Giáo Vụ:

Ông VÕ VĂN KIỆT

Hành Chính- Tài Chính:    

NGUYỄN BẢO LAN                                     

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

Quản Sinh:                         

Ông NGUYỄN XUÂN ĐÀI                        

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Thư Ký:                               

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

Ban Giám Đốc và Điều Hành Trung Tâm Ngoại Ngữ:

Giám Đốc:

Ông NGUYỄN ĐẮC TÂM (kiêm nhiệm)

Phụ Tá Giám Đốc:

Ông NGUYỄN ĐẮC ANH CHƯƠNG (tới năm 2003)

Giáo Vụ:    

Ông NGUYỄN HUỲNH LÂM

Quản Sinh:

Ông HUỲNH NAM HÙNG

 

II. THỜI KỲ TỪ 1997-2008

Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ:

Khoa Trưởng:

Ông NGUYỄN ĐẮC TÂM (đến năm 2002)

Ông TRƯƠNG VĂN THUẬN (từ năm 2002)

Phó Khoa:

Ông LÂM HỮU TÀI

Chủ Nhiệm Bộ Môn:

Ông LÂM HỮU TÀI (Hán Văn)

HỒ THỊ NGUYỆT (Anh Văn)

Khối Điều Hành:

Giáo Vụ:                        

Ông NGUYỄN XUÂN ĐÀI (Đến 2003)

Hành Chính- Tài Chính:   

NGUYỄN BẢO LAN (Đến 2003)

Thư Ký:                          

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN (Từ 2003 làm Giáo Vụ)                             

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

Quản Sinh:                    

TRẦN THỊ THU

TRẦN THỊ HẰNG

Ban Giám Đốc và Điều Hành Trung Tâm Ngoại Ngữ (cũ):

Giám Đốc: 

Ông NGUYỄN ĐẮC TÂM (Đến 2002)

Phụ Tá Giám Đốc:        

Ông PHẠM GIA ĐOÀN (Từ 03/2002)

Phó Giám Đốc:         

Ông NGUYỄN ĐẮC HÙNG

Giáo Vụ:    

Ông NGUYỄN HUỲNH LÂM

Ông NGUYỄN ĐẮC ANH CHƯƠNG

Quản Sinh:

Ông HUỲNH NAM HÙNG

 

III. THỜI KỲ TỪ 2008-2016

Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ:

Khoa Trưởng:

Ông TRƯƠNG VĂN THUẬN (Đến 2011)              

Ông NGUYỄN ĐẮC TÂM (Từ 2012 đến 5/2016)

Phó Khoa:

Ông LÂM HỮU TÀI

Khối Điều Hành:

Giáo Vụ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (đến 2014)

NGUYỄN THỊ KHÁNH (từ 2014)

Quản Sinh:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

TỪ 2016-2017

Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ:

Trưởng Khoa:

TS. PHAN THẾ HƯNG             

Phó Khoa:

Ông LÂM HỮU TÀI

Ông ĐỖ VÂN HÙNG

Khối Điều Hành:

Giáo Vụ:

Cô NGUYỄN THỊ KHÁNH

Cô LÂM THỊ BẠCH NGA 

Quản Sinh:

Cô NGUYỄN THỊ THU THỦY

Cô NGUYỄN THỊ THANH VÂN 

 

TỪ 2017- 2019

Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ:

Trưởng Khoa:

TS. PHAN THẾ HƯNG             

Phó Khoa:

ThS. HUỲNH LÊ PHƯỢNG CƠ

Khối Quản trị Hành Chính:

Giáo Vụ:

Cô NGUYỄN THỊ KHÁNH 

Công Tác Sinh Viên: 

Cô  NGUYỄN THỊ THANH VÂN  

 

TỪ 2019

Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ:

Trưởng Khoa:

TS. PHAN THẾ HƯNG  

Phó Khoa:

ThS HUỲNH LÊ PHƯỢNG CƠ (đến tháng 2/2020)

Khối Quản trị Hành Chính:

Thư ký:

Cô LÊ THỊ HỒNG YẾN

Cô PHẠM THỊ THU HẰNG 

Công Tác Sinh Viên:

Cô NGUYỄN THỊ THANH VÂN 

 

TỪ THÁNG 3/2020

Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ:

Trưởng Khoa:

TS. PHAN THẾ HƯNG             

Phó Khoa:

ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

PGS.TS PHẠM VŨ PHI HỔ 

Khối Quản trị Hành Chính:

Thư ký:

Cô LÊ THỊ HỒNG YẾN

Cô PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 

Công Tác Sinh Viên:

Cô NGUYỄN THỊ THANH VÂN

 

 


 

 

Go to top