Lê Thị Ngọc Diệp

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Reading, Writing, Speaking, British Culture and Society, American Culture and Society, Semantics


Học vấn

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh,  Đại học Canberra, Australia.

Cử nhân Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Đà Lạt. 

Quá trình công tác

1998-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

1996-2013 Thỉnh giảng tại các trường Đại học KHXH&NV, Đại học Hàng Hải, Anh Văn Hội Việt Mỹ.  

Bài đăng tạp chí

- Quốc tế

2017. Perceptions and Practice of Innovation of the English Language Teachers in Universities in VietnamTạp chí RESEARCH & SCIENCE TODAY; No.2 (14) / 2017; ISSN-e: 2285-9632

2017 Measurement of Factors Affecting English Speaking Skills of Students at the Foreign Languages Department of Van Lang University.  Tạp chí RESEARCH & SCIENCE TODAY; No.1 (13) / 2017; ISSN-e: 2285-9632. 

Nghiên cứu khoa học

2016 Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ tại trường Đại học Văn Lang. Chủ nhiệm đề tài.

 

 

 

 

 

Go to top