Đỗ Phú Anh

Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Writing, Interpretation


Học vấn

Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng,  Đại học Curtin, Australia.

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Văn Lang. 

Quá trình công tác

2009-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

 

 

 

 

Go to top