Ngô Thị Cẩm Thùy

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Public Speaking, Listening, Reading, Phonology


Học vấn

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL),  Đại học Canberra, Australia.

Cử nhân Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Sư phạm TPHCM. 

Quá trình công tác

2001-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

1996-2001 Giảng dạy tại Đại học Tiền Giang.

1994-1996 Giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TPHCM (chi nhánh 4).

2001-2014 Thỉnh giảng tại các trường Cao Đẳng Saigontech, Cao đẳng kinh tế đối ngoại, Học viện hàng không, Đại học Tin học – Ngoại ngữ (HUFLIT), Đại học HUTECH. 

Nghiên cứu khoa học

2014-2015 Câu lạc bộ tiếng Anh và những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Chủ nhiệm đề tài.

 

 

 

 

Go to top