Nguyễn Đắc Phi Linh

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách:Listening, Phonetics


Học vấn

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Mở TP.HCM 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Mở TP.HCM

Quá trình công tác

2012-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

2007-2012 Giảng dạy tại các trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Gia Định.

1993-1996 Giảng dạy tại trung tâm Ngoại ngữ, trường Đại học Tổng hợp TPHCM. 

Nghiên cứu khoa học

2012-2015 Ứng dụng hiệu quả phương pháp Blended Learning trong việc dạy môn Phonetics. Thành viên nghiên cứu.

Công trình đã công bố

Giáo trình Practical English Pronunciation.  Đồng tác giả. Trường Đại học Văn Lang.

 

 

Go to top