Nguyễn Huy Cường

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Speaking, Phonetics


Học vấn

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh,  Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Cử nhân tiếng Anh, Đại học Tài chính - Marketing TPHCM. 

Quá trình công tác

2015-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

2013-nay Thỉnh giảng tại trường Đại học HUTECH.

 

 

Go to top