Menu

GVC. TS. Phan Thế Hưng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

Họ và tên: PHAN THẾ HƯNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: 

Tiến sĩ        

Tên đề tài luận án: Ẩn dụ dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận (Metaphor in Cognitive Linguistics)    

Năm bảo vệ: 2009

Nơi bảo vệ: Đại học Sư Phạm TPHCM - Đại học Queensland, Úc

Ngành: Ngôn ngữ học     Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ

Thạc sĩ         

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Intonation in Teaching English Speaking

Năm bảo vệ: 2000

Nơi bảo vệ:  Đại học Northern Iowa, Hoa Kỳ    

Ngành: Applied Linguistics

Chức danh khoa học:

Giảng viên chính - Tiến sĩ        

Chức vụ: 

Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Đại học Văn Lang   (2016- )

Trưởng Khoa Ngoại ngữ & Quốc tế học, Đại học Đà Lạt (2005-2012)   

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ

Đại học Northern Iowa, Hoa kỳ

  Applied Linguistics

Tiến sĩ

Đại học Queensland, Úc

Đại học Sư Phạm TPHCM

   Linguistics

Ngôn ngữ học

    

Các khoá đào tạo khác

  TESOL

Teaching English as a Second Language

 Đại học UCLA, Hoa Kỳ

   1994

Certificate of Doctorate Development

Doctorate Development

Đại học Queensland, Úc

   2005

 

Kinh nghiệm làm việc

1989-nay

Giảng Viên tiếng Anh

Giảng Viên Ngôn ngữ học, Văn hóa Viêt Nam 

Đại học Đà Lạt

Đại học Nothern Iowa, Hoa Kỳ

Đại học Queensland, Úc

Đà Lạt

Hoa Kỳ

Úc

1991-1999

Giám Đốc

Trung tâm Ngoại Ngữ

Đại học Đà Lạt

2000-2012

Phó Giám Đốc

Trung Tâm Văn Hóa Hàn-Việt

Đại học Đà Lạt

2000-2012

Giám Đốc

Trung tâm Anh ngữ NEW CENTURY

Đà Lạt

 

Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Linh hồn lạc lối. Tiểu thuyết dịch. 

 

NXB Phụ nữ.

1988

2

Tình yêu của tôi. Tuyển tập truyện ngắn dịch. 1989.

 

NXB Đồng Nai

1989

3

Khi bố còn thơ. Tiểu thuyết dịch

 

NXB Văn hoá

1989

4

Cách mạng tháng Mười Nga.

Truyện lịch sử dịch.

(cùng Đỗ Tư Nghĩa)

CT Văn Hoá Lâm Đồng

1990

5

Đà Lạt-Thành phố Nam Tây nguyên. (Bản tiếng Anh).

 

Sở VHTT Lâm đồng

1990

6

Headway 1,2 & 3. Sách học tiếng Anh song ngữ.

 

NXB Đồng Nai

1993

7

Concepts and Comments. Sách song ngữ.

 

NXB Đồng Nai

1994

8

Business Opportunities. Sách song ngữ.

 

NXB Đồng Nai

1997

9

Listen Carefully. Sách song ngữ.

 

NXB Đồng Nai

1997

10

Ngữ pháp tiếng Anh từ ABC.

 

NXB Đồng Nai

1999

11

Từ điển Các Lỗi Thường gặp trong Tiếng Anh

(Cùng với Nguyên Phương & Đinh Kim Quốc Bảo)

NXB Văn Hóa Thông Tin

1999

12

Bí mật thành phố hoa. Bản tiếng Anh.

 

NXB Văn nghệ TPHCM

 

2000

13

Writing 1, 2, & 3

 

Đại học Đà Lạt

1994

14

Wring 4 & 5

 

Đại học Đà Lạt

2000

15

Business English (Correspondence)

 

Đại học Đà Lạt

 

1996

17

Business English (Import-Export).

 

Đại học Đà Lạt

1996

18

Topics in English Language Teaching. V1.

 

Đại học Đà Lạt

2002

 

19

Topics in English Language Teaching. V2.

 

Đại học Đà Lạt

2004

20

Phonetics-Phonology

 

 

Đại học Đà Lạt

2008

21

Semantics

 

Đại học Đà Lạt

2008

22

English Grammar for ESL Writing

 

NXB Giáo Dục

(sắp xuất bản)

 

2. Các bài báo khoa học

2.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 01

2.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 12

2.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 01

2.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 05

2.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian:

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu, số, tập.

Năm xuất bản

1

Một số cơ sở nhằm nâng cao chất lượng học tập bộ môn ngoại ngữ

 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học- Đà Lạt. 11/2000

2000

 

2

Metaphorically Speaking

 

Easy English 11

12/2000

3

Communicative Language Teaching: Typical constraints in Asia EFL settings

 

Thông báo khoa học. Đại học Đà Lạt.

2001

4

Computer-asissted testing: Its advantages and challenges

 

Thông báo khoa học-Đại học Đà Lạt

2002

5

Từ mô hình tri nhận đến mô hình văn hóa

 

Kỷ yếu Ngữ học trẻ

2005

6

Ẩn dụ và hoán dụ dưới góc độ tri nhận

1-12.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học mừng GS Nguyễn Tài Cẩn 80 xuân. TPHCM

2005

7

So ánh trong ẩn dụ

9-18.

Ngôn ngữ, số 4

2007

8

Ẩn dụ ý niệm

1-10.

Ngôn ngữ, số 7

2007

9

Tính hiện thân trong ẩn dụ ý niệm

 

Ngôn ngữ và đời sống, số 10

2007

10

Conceptual metaphor and conceptual blending: A Vietnamese evidence

 

Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt

2007

11

American Studies in Vietnamese Universities

 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Hoa Kỳ học. Đà nẵng

2007

12

Sharing resources on American Studies in Vietnam

 

Kỷ yếu hội nghị khoa học về chương trình Hoa kỳ học. TPHCM

2008

13

Mô hình tri nhận trong ẩn dụ ý niệm

 

Ngôn ngữ  số 4

2008

14

An Approach to Promote Communicative Competence for Vietnamese Learners

 

Proceedings of The 3rd TESOL Conference, HCM Open University

2015

 

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài

Cấp/Mã đề tài

Thời gian thực hiện

Kết qủa nghiệm thu

1. Passives in English

Trường

2002

Tốt

2. Dạy viết tiếng Anh cho người học Việt nam

Trường

2003

Tốt

 

3. Chương trình BUSINESS ENGLISH & TOURISM ENGLISH Bậc Cao đẳng

Trường

2005 

Tốt

4. New Ways of Teaching English Writing    

Trường

2010-2011

Tốt

5. Quan hệ Quốc tế trong Biến Đổi Khí hậu Toàn Cầu               

Trường

2010-2011

Tốt

 

Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

  • Giảng dạy tiếng Anh, Tổ trưởng tiếng Anh kiểm tra  đầu vào và đầu ra ngoại ngữ đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Đà Lạt từ 1994 đến 2012

  • Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 01

  • Hướng dẫn học viên Cao học: 05

  • Thành viên Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ (Đại học Open University, Malaysia)

  • Thành viên Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ (Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội, Việt Nam; Đại học Mở TPHCM)

  • Thành viên Hiệp hội Hoa Kỳ học , Hoa kỳ  (American Studies Association, USA) và Hội Ứng dụng Công nghệ trong Phương Pháp Giảng Dạy, Đại học Michigan, Hoa Kỳ.  

Go to top