MCV Corporation tuyển dụng sinh viên năm 3,4 ngành Ngôn ngữ Anh

 Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp kính gửi thông tin tuyển dụng từ công ty MCV Corporation. Nhờ anh/chị gửi đến các bạn SV.
Đối tượng tuyển dụng: SV năm 3,4 ngành Quan hệ Công Chúng, Marketing, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Nhật
Cách ứng tuyển: SV tạo hồ sơ ứng tuyển trực tiếp trên trang Ejob
 
Trân trọng,
 
 
 
Huỳnh Công Hưng
Industry Relations
Academic & Career Development Center
Phone: 028 71099 224 - Mobile: 0907.821.709
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |Website: https://ejob.vanlanguni.edu.vn
 
 
 
Go to top