Thông báo v/v Hướng dẫn thực hiện Hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2016-2017

Sinh viên lưu ý:
- Nộp hồ sơ tại văn phòng khoa trước ngày 20/10/2016.
- Sinh viên nộp hồ sơ đúng hạn. Sau thời hạn này, văn phòng Khoa sẽ không giải quyết.

*Sinh viên vui lòng xem nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Go to top