Thông báo v/v Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016-2017

Đợt 1 (dành cho K22):

Thẻ BHYT có hiệu lực từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/12/2016 (3 tháng).
Thời hạn thu tiền: Bắt đầu từ 29/9/2016 đến hết ngày 8/10/2016.

Đợt 2 (dành cho K19, 20, 21, 22):

- Thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 (12 tháng).
- Thời hạn thu tiền: Bắt đầu từ 29/9/2016 đến hết ngày 30/11/2016.
- Bảo hiểm y tế sinh viên là bắt buộc. Ngoài BHYT, nhà trường mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả các sinh viên đang theo học tại trường.
- Bảo hiểm tai nạn áp dụng trong các trường hợp tai nạn xảy ra do bất ngờ ngoài ý muốn hoặc từ bên ngoài tác động lên thân thể làm sinh viên bị thương tật.
- Sinh viên đang theo học tại trường Đại học Văn Lang đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc (ngoại trừ sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật BHYT).

*Sinh viên vui lòng xem nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Go to top