Thông báo v/v Thay đổi phòng thi môn Reading 4 lúc 9g30 sáng Thứ Ba, ngày 13/6/2017

Vì một số lý do nên có sự thay đổi phòng thi môn Reading 4 lúc 9g30 sáng Thứ Ba, ngày 13/6/2017. Cụ thể sau: 

K21N5 +  3 HL chuyển từ phòng 301A sang phòng 602B

K21N6 chuyển từ phòng  303A sang phòng 603B

K21N7 chuyển từ phòng 304A sang phòng 503B

Go to top