Thông báo v/v Tổ chức học Giáo dục quốc phòng K22

Theo kế hoạch học tập năm học 2016 - 2017, Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên K22 học giáo dục quốc phòng từ 1/7/2017 đến 12/8/2017 theo hai đợt như thông báo gửi kèm. 

Trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự thông báo các khoản tiền mà sinh viên đóng trong buổi tập trung như sau: 

- Đóng tiền thuê quân trang 200,000 đồng/bộ (trong đó tiền thuê  50,000 đồng/bộ, đặt cọc 150,000 đồng/bộ, kết thúc đợt học sinh viên trả quân trang và nhận lại tiền đặt cọc), sinh viên được mượn tối đa 2 bộ.

- Tiền mua giáo trình và thẻ ra vào cổng: 25,000 đồng/sv (nếu không mua giáo trình sinh viên chỉ đóng tiền làm thẻ ra vào cổng 10,000 đồng).

Attachments:
Download this file (dssv - k21.xls)dssv - k21.xls428 kB
Download this file (Thong bao GDQP.doc)Thong bao GDQP.doc90 kB
Go to top