Thông báo v/v Nhận lễ phục Tốt Nghiệp

Theo kế hoạch ban đầu, Khoa tiến hành phát lễ phục cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2017 sau khi các khoa tốt nghiệp trước đó hoàn trả lễ phục. Tuy nhiên sau khi các khoa khác nhận lễ phục thì vẫn còn dư và đủ cho khoa Ngoại ngữ. Hiện lễ phục đang ở VPK, thế nên thời gian và địa điểm nhận đồ có thay đổi. Cụ thể như sau:
Thời gian: 9g00-16g30, ngày 22/7/2017.
Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ, CS1 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Q1, TPHCM.

Go to top