Thời Khóa Biểu, HK1, NH 2017-2018 và Danh Sách Lớp

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm.

Lưu ý: 

- Sinh viên K23 bắt đầu học từ 11/9/2017

- Sinh viên các khóa khác bắt đầu học từ 04/9/2017

- Danh sách sinh viên các lớp học của những khóa cũ có sự thay đổi.

Attachments:
Download this file (DS_SV_KNN_17-18.xls)DS_SV_KNN_17-18.xls391 kB
Download this file (TKB_HK1_17-18_N.xls)TKB_HK1_17-18_N.xls133 kB
Go to top