Thông báo v/v Điều chỉnh Lịch Sinh Hoạt Công Dân

Do một số lớp có thời khóa biểu trùng với lịch sinh hoạt công dân nên có thay đổi trong lịch sinh hoạt (lớp được in màu đỏ) 

* Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

1/ Đối với K20 lịch sinh hoạt không thay đổi tức thứ 4 ngày 6/9/2017 (chiều 13g00-17g00), các trường hợp có lịch học vào buổi đó có thể chuyển lịch sinh hoạt vào thứ 5 ngày 7/9/2017 (sáng 7g00-11g00),

 

2/ Đối với K21 có sự thay đổi lịch sinh hoạt như sau:

-          Thứ 3 ngày 05/09/2017 (sáng 7g00-11g00) toàn K21N

-          Thứ 3 ngày 05/09/2017 (chiều 13g00-17g00) lớp K21N1,6,7

-          Thứ 4 ngày 06/09/2017 (sáng 7g00-11g00) lớp K21N2,3,4,5

Lưu ý: Trường hợp vẫn kẹt lịch học, sinh viên có thể tham gia vào 1 trong 3 buổi trên (vẫn được điểm danh và ghi nhận)

 

3/ Đối với K22 có sự thay đổi lịch sinh hoạt như sau:

-          Thứ 2 ngày 04/09/2017 (sáng 7g00-11g00) lớp K22N4,5

-          Thứ 2 ngày 04/09/2017 (chiều 13g00-17g00) lớp K22N2,3

-          Thứ 3 ngày 05/09/2017 (sáng 7g00-11g00) lớp K22N1

Lưu ý: Trường hợp vẫn kẹt lịch học, sinh viên có thể tham gia vào 1 trong 3 buổi trên (vẫn được điểm danh và ghi nhận)

 

4/ Đối với K23 lịch sinh hoạt không thay đổi tức thứ 3 ngày 12/09/2017 (chiều 13g00-17g00), các trường hợp có lịch học vào buổi đó có thể chuyển lịch sinh hoạt vào các buổi sinh hoạt giành cho K23 của các khoa khác (thời gian xem trong lịch)

 

5/ Về chương trình đối thoại sinh viên của 3 khóa K20,21,22 vào thứ 6 ngày 08/09/2017 (13g00-15g00) vẫn không thay đổi, trường hợp không thể tham dự vì kẹt lịch học sẽ được nghi nhận

Attachments:
Download this file (KH Tuan SHCD 2017-2018.pdf)KH Tuan SHCD 2017-2018.pdf211 kB
Go to top