Thông báo về buổi SHCD bổ sung và Sinh Hoạt Định Hướng dành cho sinh viên K23

1. Sinh Hoạt Công Dân bổ sung:

- Thời gian: 7h-9h30, 17/09/2017
- Địa điểm: P.C001, cơ sở 2 ( 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh )

2. Sinh Hoạt Định Hướng:

- Thời gian:13h30-17h00, 17/09/2017
- Địa điểm: P.C001, cơ sở 2 ( 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh )

Go to top