Danh sách sinh viên học GDTC, học kỳ 1, năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên đăng ký học môn GDTC học kỳ I năm học 2017-2018 (vui lòng xem file đính kèm), danh sách tính đến 12g00 ngày 25/9/2017 bao gồm SV K22, SV học lại, SV bảo lưu từ K21 xuống K22.

Tính từ ngày 18/9/2017, công tác giảng dạy môn GDTC đã qua một tuần, SV đã đi vào ổn định học tập, chỉ có 30 SV đăng ký thay đổi lịch học tính đến 12g00 ngày 25/9/2017. Sinh viên lưu ý một số vấn đề sau:

- Đã kết thúc thời gian đăng ký thay đổi lịch học GDTC học kỳ I năm học 2017-2018;

- Sinh viên học lại tiếp tục đăng ký môn học GDTC tại địa chỉ: dkgdtc.vanlanguni.edu.vn đến hết ngày 30/9/2017;

- SV có thể xem lại danh sách đã đăng ký của mình tại bảng tin của khoa hoặc tại địa chỉ dkgdtc.vanlanguni.edu.vn.

- Sang học kỳ II năm học 2017-2018 SV khóa 22 học môn GDTC khác, SV đăng ký học bằng cách đăng ký tương tự học kỳ I.

Go to top