Thông báo v/v Thi tốt nghiệp các môn Lý Luận Chính Trị (đợt 3)

Phòng Đào tạo gửi thông báo số 464 về việc tổ chức thi lại Tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị (đợt 3) cho sinh viên khóa 19 trở về trước (trừ K19A) và danh sách sinh viên còn nợ tốt nghiệp các môn lý luận chính trị.

(Sinh viên vui lòng xem các tập tin đính kèm.)

Go to top