Thông báo về cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển” -"Innovate like a Swede"

Với mục đích khuyến khích sinh viên tìm ra các giải pháp vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học Công nghệ phát động cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển” -"Innovate like a Swede". Cuộc thi sẽ là một sự kiện thường niên, tạo tiền đề cho các bạn sinh viên tham gia nhằm tìm ra giải pháp thực tiễn giúp Việt Nam đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Giải thưởng của cuộc thi là một chuyến đi Singapore và cơ hội thực tập tại các công ty hàng đầu Thụy Điển tại Việt Nam.

Để quảng bá rộng rãi cuộc thi tới sinh viên Văn Lang, giúp các em có cơ hội học tập, tìm hiểu môi trường làm việc quốc tế, tham dự và có cơ hội đạt được giải thưởng uy tín, Phòng HTQT phối hợp cùng Đại sứ Quán Thụy Điển tổ chức buổi phát động cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển” với thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thời gian: 15h30-16h30, thứ Năm ngày 21/9/2017

2. Địa điểm: Hội trường 203A, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1 

Mỗi Khoa cử 10-12 đại diện sinh viên là các cán sự lớp, cán bộ Đoàn, Hội tham dự, sinh viên khá giỏi của lớp (nếu có thể trao đổi tiếng Anh trực tiếp càng tốt, mặc dù có phiên dịch). Nếu ban cán sự lớp trùng lịch học, Khoa sẽ cử đại diện khác thay thế.

(Theo thông báo của BGH trường Đại học Văn Lang)

Go to top