Thông báo v/v Hỗ trợ những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Từ tối ngày 3/11/2017 cơn bão số 12 quét qua các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhằm tăng cường sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ với các sinh viên có hộ khẩu và gia đình đang sinh sống nằm trong vùng bị thiên tại.

Những sinh viên thuộc các gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai vừa qua vui lòng gừi thông tin để Khoa nắm và tổng hợp sau đó gửi về phòng CTSV trước 17g00 ngày 11/11/2017.

Những thông tin cần trình bày gồm:

-       Hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của gia đình
-       Thiệt hại trong thiên tai (mức độ thiệt hại).
-       Sinh viên hiện nay gặp khó khăn (chổ ở, phương tiện)
-       Sự quan tâm của Khoa
-       Đề xuất với nhà trường

Trên cơ sở thông tin các Khoa gửi về và tình hình chung của trường, phòng CTSV đề xuất BQL Quỹ GĐVL, BGH nhà trường có phương án hỗ trợ cho sinh viên.

(Vui lòng xem mẫu file đính kèm)

Attachments:
Download this file (DS ho tro thien tai 2017.xls)DS ho tro thien tai 2017.xls33 kB
Go to top