Thông báo v/v đeo thẻ sinh viên và trang phục lịch sự

Thực hiện theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu về việc đẩy mạnh công tác xây dựng và duy trì nề nếp tác phong sinh viên khi vào trường, hướng đến phục vụ yêu cầu của Đoàn đánh giá làm việc tại trường từ ngày 9/12/2017 đến ngày 13/12/2017

Phòng CTSV phối hợp Đoàn – Hội trường triển khai kế hoạch cụ thể như sau:

- Kể từ ngày 04/12/2017 tất cả sinh viên vào trường phải đeo thẻ sinh viên, trang phục lịch sự

- Đoàn Khoa phối hợp lực lượng bảo vệ tại cổng nhắc nhở và lập danh sách sinh viên vị phạm gửi về Văn phòng Khoa để xử lý. Mỗi buổi sẽ có 5 bạn tình nguyện thực hiện tại mỗi cơ sở.

Go to top