Thông báo thời hạn đóng học phí dành cho Sinh viên

Thời hạn hoàn tất học phí HK2 năm học 2017-2018 là từ ngày 8/1/2018 đến ngày 8/2/2018

Sinh viên vui lòng xem hướng dẫn đóng học phí trong file đính kèm.

Go to top