Danh sách thi tốt nghiệp chính trị và đề cương ôn tập (gửi lại) dành cho sv K19 & K20

Danh sách sinh viên K19A và K20 (trừ K20A) dự thi tốt nghiệp "Các môn lý luận chính trị", đợt tháng 3/2018

PĐT gửi lại nội dung ôn tập (theo dữ liệu đã gửi từ tháng 10/2017 theo chỉ đạo của Hiệu trưởng). Theo yêu cầu từ Khoa KHCB, sinh viên nhớ đem tài liệu khi đi ôn tập ngày 11/3/2018. 

Go to top