Thông báo v/v Điều chỉnh mức điểm rèn luyện xét học bổng và khen thưởng,Học kì 1, Năm học 2017-2018

Được sự đồng ý từ Ban Giám hiệu, Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo về việc điều chỉnh mức điểm rèn luyện khen cho xét học bổng và khen thưởng sinh viên đạt thành tích học tập và rèn luyện trong học kì 1, năm học 2017-2018 (vui lòng mở file đính kèm).
 
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (Quốc Anh).
Trân trọng,

TL. Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Phạm Quốc Anh
Go to top